Instrukcja obsługi Menedżera sali zabaw wersja 1.0

Instalacja

Aby zainstalować program należy uruchomić MenedzerSaliZabaw1_0_0.exe z płyty CD. W przypadku systemów Windows Vista i Windows 7 i włączonej Kontroli konta użytkownika (UAC) należy zezwolić programowi na uruchomienie. Po poprawnym uruchomieniu instalatora na monitorze powinien być widoczny ekran powitalny:

Po zaakceptowaniu warunków użytkowania programu i wybraniu docelowej lokalizacji instalacji, należy wybrać komponenty do zainstalowania. W przypadku pierwszej instalacji należy wybrać „Standardową instalację”, która zawiera program Menedżer sali zabaw oraz bazę danych Microsoft SQL Server 2005. W przypadku uaktualnienia już zainstalowanego programu należy wybrać „Tylko program Menedżer sali zabaw”.


Instalacja serwera bazy danych może potrwać kilka minut. Nie należy przerywać instalacji w żadnym kroku i zaczekać aż instalator poinformuje o zakończeniu pracy.