Instrukcja obsługi Menedżera sali zabaw wersja 1.0

Rejestracja wejść i wyjść

Podstawową funkcjonalnością programu jest rejestrowanie wejść i wyjść klientów oraz wyliczanie stosownych opłat według skonfigurowanych cen i okresów naliczania. Podczas pierwszego przyłożenie identyfikatora do czytnika, program automatycznie rejestruje początek sesji (wejście), a podczas drugiego przyłożenia identyfikatora do czytnika program automatycznie rejestruje koniec sesji (wyjście) i wyliczona opłata zostaje wyświetlona na ekranie. Większość pracy operatora polega na przykładaniu identyfikatorów do czytnika oraz odczycie należnej opłaty. Jedynie przy wejściach grupowych wymagane jest podanie liczb osób przypisanych do identyfikatora podczas pierwszego przyłożenie identyfikatora do czytnika.

Gdy wyświetlony jest ekran główny programu i użytkownik przyłoży pierwszy raz identyfikator do czytnika, program automatycznie rejestruje start sesji (wejście). Wyświetlony zostaje numer identyfikatora oraz czas rejestracji wejścia (początek). Informacja o starcie sesji zostaje automatycznie zapisana w bazie danych i nie wymagane jest zatwierdzenie tego faktu przez operatora. Operator może jedynie zmienić liczbę osób przypisanych do identyfikatora (dla wejść grupowych) oraz zatwierdzić zmianę przyciskiem OK.

Jeżeli po przyłożeniu identyfikatora do czytnika, w okienku historii wyświetlony zostanie komunikat „Nieznany identyfikator” należy dodać identyfikator do bazy danych.

Gdy wyświetlony jest ekran główny programu i użytkownik przyłoży drugi raz identyfikator do czytnika, program automatycznie rejestruje koniec sesji (wyjście). Wyświetlony zostaje numer identyfikatora, czas rejestracji wejścia (początek) i wyjścia (koniec), liczba minut pomiędzy wejściem a wyjściem, liczba osób przypisanych do identyfikatora oraz kwota do zapłaty.

Dla karnetów potrącona kwota z karnetu zostaje wyświetlona jako „przedpłata”, wyświetlona zostaje też informacja o pozostałych środkach zgromadzonych na karnecie. W przypadku braku wystarczającej kwoty na karnecie do pokrycia całej opłaty, wyświetlona zostaje informacja o należnej zapłacie.

Dla wejść grupowych wyświetlony zostaje dodatkowo naliczony rabat.

W każdej chwili użytkownik może wyświetlić informacje (identyfikator, liczbę minut, opłatę) na temat trwających sesji. Z menu „Opcję” należy wybrać „Wyświetl bieżące sesje”. Aby wyszukać na liście sesji konkretny identyfikator należy przyłożyć go do czytnika. Operacja ta nie spowoduje rejestracji końca sesji (wyjścia) a jedynie wyświetlenie informacji o tym identyfikatorze.