Instrukcja obsługi Menedżera sali zabaw wersja 1.0

Zamykanie programu

Przed zamknięciem programu należy zakończyć wszystkie trwające sesje. Gdy użytkownik zamknie program z trwającymi sesjami, program poprosi o potwierdzenie tej operacji. Wszystkie nie zamknięte sesje zostaną usunięte i nie wliczone w raporcie sprzedaży. Liczba nie zamkniętych sesji zostaje wyświetlona w raporcie z danego dnia