Instrukcja obsługi Menedżera sali zabaw wersja 1.0

Raport

Użytkownik może w dowolnym momencie wydrukować raport sprzedaży za dowolny okres czasowy, podając przedział czasowy bądź też wybierając jeden z przedefiniowanych przedziałów (wczoraj, dzisiaj, poprzedni miesiąc lub bieżący miesiąc). Każdy raport zawiera:

  • raport sprzedaży za zadany okres z podsumowaniem każdego dnia w okresie z uwzględnieniem przedpłat z karnetów i wpłat gotówkowych.
  • liczbę wejść grupowych i rabat udzielony dla tych wejść z podsumowaniem każdego dnia w okresie
  • liczbę nie zakończonych sesji z podsumowaniem każdego dnia w okresie