Instrukcja obsługi Menedżera sali zabaw wersja 1.0

Konfiguracja identyfikatorów

Do poprawnego rejestrowania wejść i wyjść oraz naliczania opłat niezbędne jest dodanie wszystkich posiadanych identyfikatorów do bazy danych. Każdy identyfikator może być skonfigurowany jako karnet z dowolnie ustawioną kwotą przedpłaty.


Aby dodać identyfikator do bazy danych należy z menu „Opcje” wybrać „Konfiguracja identyfikatorów”, a następnie przyłożyć do czytnika identyfikator, który chcemy zarejestrować. Po poprawnym odczytaniu kodu identyfikatora w polu „Identyfikator” pojawi się unikatowy numer identyfikatora. Każdy identyfikator można zarejestrować na dwa sposoby:

  • w trybie normalnym, bez przedpłaty. W trybie tym po każdorazowym zarejestrowaniu wyjścia naliczona opłata zostanie wyświetlona na ekranie.
  • w trybie karnetu z podaniem kwoty przedpłaty. W trybie tym po każdorazowym zarejestrowaniu wyjścia naliczona opłata zostanie „zdjęta” z konta identyfikatora aż do momentu wyczerpania środków przedpłaconych.

Przykładowo jeżeli karnet zostanie przedpłacony na 30 zł i pierwsza opłata będzie wynosiła 20 zł to na ekranie pojawi się kwota 0 do zapłaty a na karnecie pozostanie 10 zł. Gdy druga opłata wyniesie 15 zł to na ekranie pojawi się kwota 5 do zapłaty a na karnecie pozostanie 0 zł.

Aby zakończyć dodawanie identyfikatora należy nacisnąć przycisk „Dodaj identyfikator” a następnie operacje powtórzyć operacje dla dowolnej ilości identyfikatorów

Każdy dodany wcześniej identyfikator można usunąć z bazy danych. Aby usunąć identyfikator należy z menu „Opcje” wybrać „Konfiguracja identyfikatorów”, przyłożyć identyfikator do czytnika i wcisnąć przycisk „Usuń identyfikator”.

Zmiany parametrów identyfikatora w tym również „doładowania” karnetu dokonujemy poprzez wybranie z menu „Opcje” a następnie „Konfiguracja identyfikatorów”. Przykładamy identyfikator do czytnika i wciskamy przycisk „Zapisz dane”. W każdej chwili możemy zmienić typ identyfikatora z przedpłaconego na nie przedpłacony i na odwrót.