Instrukcja obsługi Menedżera sali zabaw wersja 1.0

Pierwsze uruchomienie

Przed pierwszym uruchomieniem należy podłączyć klucz sprzętowy do portu USB oraz czytnik identyfikatorów. Klucz sprzętowy jest wymagany aby program uruchomił się. W przypadku braku klucza program wyświetli następujący komunikat:

Do poprawnej pracy programu - rejestracji sesji i naliczania opłat wymagane jest skonfigurowanie cen, okresów naliczania i rabatów dla wejść grupowych, dlatego też przed pierwszym uruchomieniem program poprosi o skonfigurowanie cen

Aby program poprawnie rozpoznawał identyfikatory należy wszystkie posiadane identyfikatory zarejestrować (dodać do bazy danych). Każdy posiadany identyfikator należy dołożyć do czytnika i wybrać opcję „Dodaj identyfikator”. Dokładny opis konfiguracji identyfikatorów znajduje się w rozdziale Konfiguracja identyfikatorów.

Ponieważ niemożliwe jest jednoznaczne stwierdzenie w które dni przypadają święta dlatego to użytkownik, przy każdym uruchomieniu programu, decyduje czy bieżący dzień jest dniem świątecznym i czy należy naliczać opłaty z uwzględnieniem cen za dni świąteczne.

Ekran główny programu zawiera informacje na temat liczby aktualnie trwających sesji czyli liczby osób dla których naliczane są opłaty, aktualny czas z informacją czy dzisiejszy dzień jest dniem świątecznym oraz aktualne ceny.