Instrukcja obsługi Menedżera sali zabaw wersja 2.6

Konfiguracja klientów

Program umożliwia zróżnicowanie biletów oraz towarów w zależności od typu klienta, który odwiedza salę.  Standardowo w bazie danych skonfigurowany jest klient "Indywidualny" ale oprócz tego typu klienta często obsługiwani są klienci grupowi oraz imprezy urodzinowe. Grupowanie klientów pozwala stworzyć towary przypisane do konkretnej grupy klientów (np. "malowanie twarzy" jako towar/usługa może być widoczna tylko dla klienta "Imprezy urodzinowe").  Każda grupa klientów posiada również własne typy biletów.

Po wybraniu opcji "Klienci" program wyświetla listę dostępnych typów klientów. Program umożliwia dowolne dodawanie, usuwanie oraz edycję istniejących klientów. Możemy także używać paska szybkiego wyszukiwania aby sprawniej wyszukać interesującego nas klienta.

Każdy klient posiada unikatową nazwę. Jeden z wszystkich typów klientów może być klientem domyślnym (należy wybrać który typ klienta odwiedza salę najczęściej). Przy pierwszym przyłożeniu karty do czytnika klient oznaczony jako domyślny zostaje automatycznie wybrany przez program.