Instrukcja obsługi Menedżera sali zabaw wersja 2.6

Konfiguracja pracowników

Po wybraniu opcji Pracownicy program wyświetla wszystkich skonfigurowanych pracowników. Możemy dowolnie dodawać, usuwać i zmieniać informacje o pracownikach oraz używać paska szybkiego wyszukiwania do szybszej lokalizacji interesującego nas pracownika.

Dane każdego pracownika to: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon oraz e-mail.

Każdy pracownik może mieć przypisany identyfikator i gdy tylko przyłożymy identyfikator do czytnika program automatycznie rozpocznie lub zakończy rejestrowanie czasu pracy danego pracownika. Aby przypisać identyfikator do pracownika należy wybrać opcję: Przypisz identyfikator